مخلوط دیابت مردان بیماری مبتلا شدن

مخلوط: دیابت مردان بیماری مبتلا شدن لوزالمعده تشخیص سرطان علائم سرطان بیماران دیابتی

گت بلاگز اخبار پزشکی استفاده از سلول‌های بنیادی در مبارزه با چاقی

محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند به مبارزه با چاقی کمک کند.

استفاده از سلول‌های بنیادی در مبارزه با چاقی

استفاده از سلول های بنیادی در مبارزه با چاقی

عبارات مهم : درمانی

محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند به مبارزه با چاقی کمک کند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، چاقی یک معضل جهانی رو به زیاد کردن است که عوارض جانبی متعددی داشته و با خطر بالای فوت و میر همراه است.

استفاده از سلول‌های بنیادی در مبارزه با چاقی

در مجموعه های بالینی طیف وسیعی از مداخلات جهت مدیریت وزن پیشنهاد شده است هست. ولی اغلب آن ها تنها در کوتاه مدت موثر هستند و در افراد چاق بدست آوردن تدریجی وزن از دست رفته امری معمول هست. به همین علت محققین همواره به دنبال راهی جهت درمان بلند مدت چاقی هستند.

سلول های بنیادی مزانشیمی بدلیل ظرفیت بالای خودنوزایی و تمایز به رده های متعدد، کاندیدای نیرومند جهت کاربردهای درمانی مانند ترمیم بافت و اختلالات ایمنی محسوب می شوند.

محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند به مبارزه با چاقی کمک کند.

اخیرا سلول های بنیادی مزانشیمی با توجه به پتانسیل ارزش به عنوان گزینه ای درمانی جهت درمان چاقی مورد توجه قرار گرفته اند، لیکن این سلول های بنیادی مزانشیمی خود منبع مهم تولید آدیپوسیت ها محسوب می شوند.

با این دیدگاه، گروهی از محققان دانشگاه بیروت با همکاری بیمارستان ویلا گاردا در ایتالیا مطالعه ای مروری داشته اند و در آن روی یافته های اخیر در مورد اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی (AD-MSCs) روی چاقی و عوارض جانبی آن در مدل های جانوری پرداخته اند.

آنها ۵۷۸ مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند و شواهد نیرومند را در مورد اثر مثبت سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در چاقی از منظر وزن بدن، هموستازی متابولیسم گلوکز، پروفایل لیپید، بیماری کبد چرب غیر الکلی و التهاب سیستمیک بدست آوردند.

استفاده از سلول‌های بنیادی در مبارزه با چاقی

این مطالعه سیستماتیک شواهدی را ارائه کرده است که اثرات سودمند پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی روی چاقی و امراض مربوط به آن را در مدل های جانوری نشان داده است.

اما تفسیر نتیجه های بدست آمده در مورد استفاده از این سلول ها در درمان چاقی زیاد هم راحت نیست زیرا، مطالعات جانوری به طور کلی منعکس کننده فرایندهای واقعی در انسان نیستند. از طرف دیگر چاقی یک بیماری چند فاکتوری است که در بروز آن نه تنها فاکتورهای زیستی بلکه فاکتورهای شناختی، رفتاری و محیطی نیز موثر است.

محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند به مبارزه با چاقی کمک کند.

به همین علت بدون انجام مطالعات انسانی در این زمینه نمی توان با اطمینان از موثر بودن استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی در درمان چاقی سخن گفت.

واژه های کلیدی: درمانی | مطالعه | استفاده | استفاده | درمان چاقی | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog